Izjava o dostopnosti

Dostopnost

Organi državne uprave Republike Slovenije so zavezani omogočati dostopnost vsebin na spletnih straneh projektov, ki jih imajo v lasti, v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče porecje-drave.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem).

Nekatere vsebine, na spletišču porecje-drave.si, ne izpolnjujejo vseh zakonskih zahtev glede dostopnosti.

Seznam teh vsebin (skupaj z navedbo razlogov za nedostopnost):

  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške).

Prizadevamo si za iskanje sistemske rešitve. Prilagoditev spletne strani projeka bo v sodelovanju z izvajalcem izvedena do 31.12.2021.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču porecje-drave.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Direkcije Republike Slovenije za vode gp.drsv@gov.si . V kolikor vam bolj ustreza, smo vam na voljo tudi po telefonu na številki: 01 478 31 00.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Deli