Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.porecje-drave.si, ki jo upravlja Direkcija Republike Slovenije za vode.

Direkcija  Republike Slovenije za vode se zavezuje omogočati dostopnost za svoje spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Pri izdelavi spletnih mest sledimo tudi smernicam WCAG 2.0.

Prilagoditve zahtevam ranljivih skupin

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so zagotovljene vse zahtevane prilagoditve zahtevam ranljivih skupin, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • Skriptni jeziki, ki so uporabljeni na spletišču so HTML, CSS, PHP in JavaScript,
  Vsi omogočajo:
  - branje besedil (tekstualnih) s podpornimi tehnologijami – bralnik zaslona, brajeva vrstica,
  - povečevanje besedil z uporabo kombinacije tipk Ctrl in koleščka na miški,
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške).

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.porecje-drave.si je v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Edina izjema so objavljeni .pdf dokumenti, kot navajamo spodaj.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.porecje-drave.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, saj so nastala pred objavo Zakona in jih ni mogoče (ali finančno smotrno) pretvoriti v drugo obliko. Primeri takih vsebin so:

 • dokumenti in skenirani dokumenti v .pdf obliki zapisa.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 3. decembra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja. Ustreznost spletne strani smo preverili tudi z orodjem WAVE, ki je potrdilo skladnost z ZDSMA.

Izjava je bila nazadnje pregledana 27. novembra 2020.

Kontaktne informacije

Za morebitna potrebna dodatna tolmačenja objavljenih podatkov smo v času uradnih ur dosegljivi na naslednji telefonski številki ali e-poštnem naslovu:

01 478 31 00 (v času uradnih ur)
gp.drsv@gov.si.

Vaše klice bomo ustrezno preusmerili na pristojne osebe, na vaše elektronske zapise se bomo odzvali v 8 delovnih dneh.