Republika Slovenija, gov.si  
7. 4. 2023

Dijaki so si ogledali ukrepe zmanjšanja poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji

Občina Mežica   
9. 11. 2022

Začetek izvajanja projekta »Protipoplavna ureditev reke Meže v Mežici« v vrednosti 4.4 milijona EUR

Občina Mežica   
28. 2. 2022

Začetek izvajanja projekta »Protipoplavna ureditev reke Meže v Mežici« v vrednosti 4.4 milijona EUR

STA in Koroške novice   
23. 4. 2022

Dravogradu se obeta bistveno izboljšanje poplavne varnosti

MMC RTV SLO   
23. 4. 2022

Poplavna varnost Dravograda se bo občutno izboljšala

EuroNews, Smart Regions   
30. 8. 2021

The European project helping to reduce the impact of flooding in Slovenia

EuroNews, Smart Regions   
30. 8. 2021

Effective measures are put in place to prevent flood risks in Ravne

Koroški gasilsi zavod   
6. 7. 2021

Vaja: Obvladovanje izrednih razmer poplavne varnosti reke Meže 6. 7. 2021

SGlasnik, št. 7/8 2021   
Julij/avgust 2021

Izgradnja protipoplavnih ukrepov na Mislinji in Homšnici: Poplavne površine zmanjšane za 65 hektarov

Spletna stran Mestne občine Slovenj Gradec   
10. maj 2021

Predstavitev protipoplavnih ukrepov v porečjih na območju MOSG

Informator, št. 33   
December 2020

Planirane protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo na območju Otiškega Vrha

SGlasnik, št. 87    
Julij/avgust 2020

Ureditev struge reke Mislinje na območju Pameč

Prevaljske novice, št. 25, str. 14   
December 2019

Ukrep Prevalje II 

Ravenski razgledi, št. 22   
December 2019

Ukrep Ravne II 

Dnevnik   
30.08.2019

Urejanje reke Meže: Izboljšujejo poplavno varnost

Večer Koroška   
29.08.2019

Na Prevaljah ne bodo več plavali

GOV.si   
28.08.2019

Z ureditvijo struge reke Meže na Prevaljah zagotovljena večja poplavna varnost prebivalstva

Delo   
28.08.2019

Končno varni pred stoletnimi vodami

Koroške novice   
28.08.2019

Z ureditvijo struge reke Meže na Prevaljah zagotovljena večja poplavna varnost prebivalstva

SiolNET   
27.08.2019

Na Prevaljah zaključili del 22 milijonov evrov vrednega projekta

Koroške novice   
27.08.2019

Na Prevaljah slovesno zaključili prvo fazo urejanja reke Meže

Koroške novice    
02.08.2019

Direkcija RS za vode obiskala Koroško