Ukrep 1: UREDITEV MEŽE NA RAVNAH NA KOROŠKEM NA OBMOČJU RAVNE II

pomeni PODODSEK REKE MEŽE V OBMOČJU ŽELEZARNE RAVNE.

  • gorvodno omejen s stopnjo (to je podslapje obstoječe stopnje),
  • dolvodno pa z gorvodnim robom mostu na državni cesti Ravne – Dravograd.

V obdobju od maja 2018 do maja  2020 (uporabno dovoljenje je bilo izdano 10.7.2020)  je izvajalec znotraj zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne izvedel vodnogospodarske ureditve v dolžini 946 m. Za dvig premoščanja raznovrstnih obstoječih instalacijskih razvodov, ki so stihijsko prečkali reko na nivoju mostov, sta bili na dveh lokacijah izvedeni jekleni konstrukciji kot tehnološka mostova.

 

Ukrep je uspešno zaključen

Video

Nazadnje objavljeno

Slovenijo prizadele najhujše poplave

Obilno deževje je v večjem delu Slovenije povzročilo katastrofalne razmere, ogrožena so tudi življenja. Prebivalcem pomagajo vse razpoložljive sile. Najbolj pomembno je, da ljudje poskrbimo za svojo varnost, spremljamo opozorila pristojnih služb in če se le da, ostanemo na varnem.

Za informacije o stanju na terenu se obrnite na lokalno skupnost.

Številka za klic v sili 112 je namenjena le najnujnejšim primerom, ko je ogroženo življenje in premoženje.

Sledite navodilom pristojnih služb.

Če vam svetujejo evakuacijo, to storite takoj, s sabo vzemite le najnujnejše predmete.

_____________________________________

Več informacij o začasnih ukrepih, kako ravnati med in po poplavi ter aktualne novice spremljajte na spletni strani www.gov.si: 
Slovenijo prizadele najhujše poplave | GOV.SI

Deli

Časovnica Ravne

August 2023

September 2021

Avgust 2021

IBS zapore prvič postavljene na terenu

Realizirana predstavitev montaže protipoplavne zaščite IBS technics na lokaciji dveh mostov čez reko Mežo

Po protipoplavni ureditvi reke Meže, ki je bila končana v letu 2020, so na lokaciji Zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne v okviru vaje Koroškega gasilskega zavoda preizkusili postavitev protipoplavnih zapor na mostovih čez reko Mežo, ustreznost opreme in usposobljenost gasilcev ter drugih pomembnih deležnikov. Vaja je potekala z namenom obvladovanja izrednih razmer poplavne varnosti reke Meže in pokazala dobro pripravljenost vseh vpletenih.

Marec 2021

November 2020

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). 

November 2019

Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo, in se navezuje na prispevek z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?«

April 2019

Marec 2019

Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?

Prispevek obravnava predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo na dveh območjih pomembnega vpliva poplav, in sicer OPVP Dravograd in OPVP Prevalje – Ravne na Koroškem. 

Galerija

24/11/2020
Slika 1: Ukrep Ravne na območju Železarne RavneSlika 2: Ukrep Ravne na območju Železarne RavneSlika 3: Ukrep Ravne na območju Železarne RavneSlika 4: Ukrep Ravne na območju Železarne RavneSlika 5: Ukrep Ravne na območju Železarne RavneSlika 6: Ukrep Ravne na območju Železarne RavneSlika 7: Ukrep Ravne na območju Železarne RavneSlika 8: Ukrep Ravne na območju Železarne RavneSlika 9: Tehnološki most 1, Železarna RavneSlika 10: Tehnološki most 1, Železarna RavneSlika 11: Tehnološki most 1, Železarna RavneSlika 12: Tehnološki most 3, Železarna RavneSlika 14: Spominska tabla Ravne II
Avtor fotografij:
Ljiljana Sušnik
22/08/2019
Ukrep Ravne IIUkrep Ravne IIUkrep Ravne IIUkrep Ravne IIUkrep Ravne IIUkrep Ravne II
Avtor fotografij:
Ljiljana Sušnik

Prezentacija: Ureditev Meže na območju Raven II, Martin Kos