Ukrep je uspešno zaključen

Video

Nazadnje objavljeno

Delavnica oziroma predstavitev gradnje za dijake, študente in strokovno javnost: ogled ukrepov zmanjšanja poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji

Dijaki 3. letnika Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor so se 6. aprila 2023 v spremstvu svojih učiteljev udeležili vodenega ogleda izvedenih posegov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Mislinji.

Strokovni sodelavci DRSV in izvajalci, ki so sodelovali pri projektiranju in izvajanju ukrepov, so jim uvodoma predstavili potek in ključne namene projekta, s poudarkom na rešitvah v Pamečah in na Otiškem Vrhu.

Sledil je sprehod ob Mislinji in ogled dela sonaravne rešitve na območju industrijske cone v Pamečah, za konec so imeli udeleženci priložnost, da si ogledajo in prisluhnejo predstavitvi del na gradbišču v Otiškem Vrhu.

Dijaki in njihovi učitelji so se – polni pozitivnih vtisov – strinjali, da so tovrstne delavnice oziroma predstavitve gradnje izjemno dobrodošla in koristna dopolnitev učnega procesa. 

Delavnica je bila del rednih aktivnosti v obsegu storitev obveščanja javnosti operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, ki jo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli

Časovnica Pameče

April 2023

February 2023

Pogled na izvedene ureditve na območju ob industrijskih obratih (Petra Kralj)

V letu 2021 je bila zaključena izgradnja vodnogospodarskih ureditev na območju Pameč v mestni občini Slovenj Gradec

Ureditev Mislinje v Pamečah je tretji izmed ukrepov Operacije, ki je uspešno zaključen. Predmet urejanja, katerega namen je bil zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju industrijske cone v Pamečah, je bil odsek reke Mislinje v skupni dolžni 2185 m (izvzet je že izveden odsek v dolžini 123 m). Gradbeno dovoljenje za predviden poseg je bilo izdano dne marca 2020, uporabno dovoljenje pa marca 2021.

September 2022

September 2021

November 2020

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). 

Junij 2020

Začela so se dela za ureditev struge reke Mislinje na območju Pameč

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) nadaljuje z aktivnostmi na projektu »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«. Pred nekaj dnevi so se začela dela za ureditev struge reke Mislinje v Pamečah -  na območju, ki je bilo huje prizadeto ob poplavah novembra 2012. Ukrepi znotraj načrtovanega projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti območja bodo izvedeni v tem in v prihodnjem letu.

November 2019

Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo, in se navezuje na prispevek z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?«

Marec 2019

Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?

Prispevek obravnava predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo na dveh območjih pomembnega vpliva poplav, in sicer OPVP Dravograd in OPVP Prevalje – Ravne na Koroškem. 

Galerija

07/06/2021
PamečePamečePameče
Avtor fotografij:
Petra Kralj
23/09/2020
PamečePamečePamečePamečePamečePamečePameče
Avtor fotografij:
Petra Kralj

Prezentacija