PREVALJE II - dolvodno od mostu na lokalni cesti Prevalje – Leše do mostu na državni cesti.

Obstoječe stanje

Osnovni problem obravnavanega odseka struge reke Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka je bilo poplavljanje okoliškega naseljenega območja in dotrajanost obstoječih obrežnih zavarovanj.

Foto: Neven Verdnik, VGP Drava Ptuj d.o.o.   

Opis del in ureditev

Skupna dolžina ureditve znaša 1213,00 m.

Odsek 3 v dolžini 273,00 m:
 • Znižanje obstoječega praga iz kamna v betonu in podzidava levoobrežne kamnite zložbe v suho dolžine 13,00 m,
 • Zavarovanje vznožja leve brežine s kamnito zložbo v suho dolžine 45,00 m,
 • Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu v dolžini 132,00 m,
 • Zavarovanje desne brežine s kamnito zložbo v suho dolžine 89,00 m,
 • Utrditev nivelete dna struge z dvema pragovoma iz kamna v betonu in 4,50 m dolgima podslapjema iz kamnite zložbe v suho,
 • Znižanje grobe kamnite drče in podaljšanje podslapja iz kamnite zložbe v suho s tolmunom skupne dolžine 47,50 m.
Odsek 2 v dolžini 314,00 m:
 • Utrditev nivelete dna struge med drčo z dvema lesenima talnima pragovoma in dvema lesenima pragovoma s 5,00 m dolgimi podslapji iz kamnite zložbe v suho.
Odsek 1 v dolžini 626,00 m:
 • Zaščita desne brežine s kamnito zložbo v suho, delno nadvišanje desne brežine, izgradnja zaključnega praga iz kamna v betonu s 5,00 dolgim podslapjem,
 • Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu do iztoka hudournika Gutmanov potok v dolžini 61,00 m,
 • Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu do iztoka hudournika Gutmanov potok do iztoka Leškega potoka v dolžini 473,00 m,
 • Zavarovanje leve brežine s kamnito zložbo v suho dolžine 493,00 m,
 • Izdelava tlakovane poti do struge na levi brežini,
 • Ureditev nivelete dna struge do iztoka Gutmanovega potoka do iztoka Leškega potoka s talnim in petimi stopenjskimi pragovi iz kamna v betonu.

 

Učinki

Sistemska rešitev poplavne problematike.

Foto: Petra Kralj Marhold, DRSV in Ljiljana Sušnik   

Projektant

HIDROPRO, Inženirske storitve, Zoran Fujs s.p. Ljubljana

Izvajalec

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o., Ptuj

Nadzor

Projekt d.d. Nova Gorica