Ukrep 2 pomeni ureditev Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka.

Regulacijska dela na reki Meži so izvedena v dolžini približno 1216 m in se delijo na tri odseke:

  • odsek 1 dolžine 626 m,
  • odsek 2 dolžine 314 m,
  • odsek 3 od praga pod mostom na državni cesti Prevalje – Ravne do kamnite drče, dolžine 273 m.

Dela v vrednosti 1.586.533,81 EUR z DDV je izvedel izvajalec VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. Upravna enota Ravne na Koroškem je za izvedena dela izdala uporabno dovoljenje v avgustu 2019.

Izvedene vodnogospodarske ureditve Ukrepov 1 in 2 so bile s strani izvajalca v oktobru 2020 predane investitorju ter istočasno v skladu z 161. členom Zakona o vodah predane v upravljanje Direkciji RS za vode, Sektor območja Drave, za katero izvaja naloge državne gospodarske javne službe urejanja voda koncesionar VGP DRAVA Ptuj d.o.o..

 

Ukrep je uspešno zaključen

Video

Nazadnje objavljeno

Delavnica - predstavitev gradnje

Na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor je 14. decembra 2022 potekala delavnica na temo predstavitve gradnje protipoplavnih ukrepov. Dijaki so si ogledali video prispevek o investicijskem procesu na primeru izvedenih protipoplavnih ukrepov na Meži na Prevaljah. Te je z dodatnimi komentarji in pojasnili o ključnih korakih izvedbe pospremil profesor Tim Balant, ki je v preteklosti sodeloval pri izvajanju ukrepov. Dijaki so prejeli dragocena znanja in izkušnje iz prakse, predstavitev pa je nedvomno prispevala k boljšemu uvidu v proces izvedbe ukrepov.

 

Deli

Časovnica Prevalje

December 2022

Delavnica - predstavitev gradnje

Na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor je 14. decembra 2022 potekala delavnica na temo predstavitve gradnje protipoplavnih ukrepov. Dijaki so si ogledali video prispevek o investicijskem procesu na primeru izvedenih protipoplavnih ukrepov na Meži na Prevaljah. 

Marec 2021

November 2020

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). 

November 2019

Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo, in se navezuje na prispevek z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?«

Avgust 2019

Sporočilo za javnost: Zaključek gradnje ukrepa na Prevaljah

Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) je v okviru projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo danes predstavila rezultate uspešno zaključene gradnje enega od šestih ukrepov, ki so del projekta. Gre za ureditev struge reke Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka. Hkrati so spregovorili še o ukrepih Ravne II in Poljana. Izvedene aktivnosti bodo pomembno vplivale na zmanjšanje poplavne ogroženosti območja in izboljšale kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev.

tabla

Vabilo na predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«

Direkcija za vode (DRSV) nadaljuje z izvajanjem ukrepov, ki so bili pričeti že v preteklem programskem obdobju za zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečju Drave, in sicer DRSV realizira operacijo »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«. Uspešno smo zaključili enega izmed ukrepov te operacije, in sicer ukrep, ki se nanaša na ureditev struge reke Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka.

April 2019

Marec 2019

Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?

Prispevek obravnava predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo na dveh območjih pomembnega vpliva poplav, in sicer OPVP Dravograd in OPVP Prevalje – Ravne na Koroškem. 

Galerija

05/08/2019
Slika 1: Ureditev Meže, Prevalje IISlika 2: Ureditev Meže, Prevalje IISlika 3: Ureditev Meže, Prevalje IISlika 4: Ureditev Meže, Prevalje IISlika 5: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 6: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 7: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 8: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 9: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 10: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 11: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 12: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 13: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 14: Ureditev Meže na območju Prevalj IISlika 15: Spominska tabla na območju Prevalj II
Avtor fotografij:
Ljiljana Sušnik
08/10/2018
Ukrep Prevalje IIUkrep Prevalje IIUkrep Prevalje IIUkrep Prevalje II
Avtor fotografij:
Neven Verdnik, VGP Drava Ptuj d.o.o.

Prezentaciji

Avgust, 2019

Predstavitev Colnarič

Predstavitev Fujs, Prevalje

 

 Občina Prevalje