Nazadnje objavljeno

Delavnica oziroma predstavitev gradnje za dijake, študente in strokovno javnost: ogled ukrepov zmanjšanja poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji

Dijaki 3. letnika Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor so se 6. aprila 2023 v spremstvu svojih učiteljev udeležili vodenega ogleda izvedenih posegov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Mislinji.

Strokovni sodelavci DRSV in izvajalci, ki so sodelovali pri projektiranju in izvajanju ukrepov, so jim uvodoma predstavili potek in ključne namene projekta, s poudarkom na rešitvah v Pamečah in na Otiškem Vrhu.

Sledil je sprehod ob Mislinji in ogled dela sonaravne rešitve na območju industrijske cone v Pamečah, za konec so imeli udeleženci priložnost, da si ogledajo in prisluhnejo predstavitvi del na gradbišču v Otiškem Vrhu.

Dijaki in njihovi učitelji so se – polni pozitivnih vtisov – strinjali, da so tovrstne delavnice oziroma predstavitve gradnje izjemno dobrodošla in koristna dopolnitev učnega procesa. 

Delavnica je bila del rednih aktivnosti v obsegu storitev obveščanja javnosti operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, ki jo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli

Časovnica Otiški Vrh

April 2023

February 2023

Oktober 2021

Marec 2021

November 2020

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). 

Planirane protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo na območju Otiškega Vrha

Na območju Otiškega vrha, ki predstavlja naslednji aktualen ukrep in kjer se nahaja sotočje obeh rek, je poplavna ogroženost še posebej velika. Podobno kot na vseh drugih vodotokih, prihaja tudi ob Meži in Mislinji do širitve poselitve in gospodarske infrastrukture v poplavni prostor saj so doline tukaj zelo ozke in primanjkuje primernih zemljišč za ustrezen razvoj. Obe reki sta bili v preteklosti že regulirani, vendar pa njuna prevodnost ne ustreza spremenjeni rabi prostora ter podnebnim spremembam v prihodnosti.

November 2019

Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo, in se navezuje na prispevek z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?«

Marec 2019

Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?

Prispevek obravnava predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo na dveh območjih pomembnega vpliva poplav, in sicer OPVP Dravograd in OPVP Prevalje – Ravne na Koroškem. 

Galerija

15/08/2018
Otiški VrhOtiški VrhOtiški VrhOtiški Vrh
Avtor fotografij:
Petra Kralj

Prezentaciji

Marec, 2021

Predstavitev Petra Kralj Marhold, Otiški Vrh

Predstavitev Martin Kos, Otiški Vrh

 

 Občina Dravograd