Pišite nam  

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode

 


Sedež direkcije


Projektna pisarna Maribor

Področje dela projektnih pisarn je priprava in spremljanje izvajanja projektov upravljanja z vodami, ne pa vodenje upravnih postopkov v zvezi s pridobivanjem upravnih dovoljenj, mnenj in soglasij.