Delavnica oziroma predstavitev gradnje za dijake, študente in strokovno javnost: ogled ukrepov zmanjšanja poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji

Dijaki 3. letnika Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor so se 6. aprila 2023 v spremstvu svojih učiteljev udeležili vodenega ogleda izvedenih posegov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Mislinji.

Strokovni sodelavci DRSV in izvajalci, ki so sodelovali pri projektiranju in izvajanju ukrepov, so jim uvodoma predstavili potek in ključne namene projekta, s poudarkom na rešitvah v Pamečah in na Otiškem Vrhu.

Sledil je sprehod ob Mislinji in ogled dela sonaravne rešitve na območju industrijske cone v Pamečah, za konec so imeli udeleženci priložnost, da si ogledajo in prisluhnejo predstavitvi del na gradbišču v Otiškem Vrhu.

Dijaki in njihovi učitelji so se – polni pozitivnih vtisov – strinjali, da so tovrstne delavnice oziroma predstavitve gradnje izjemno dobrodošla in koristna dopolnitev učnega procesa. 

Delavnica je bila del rednih aktivnosti v obsegu storitev obveščanja javnosti operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, ki jo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli