Prevalje

Ureditev Meže na Prevaljah

PREVALJE II - dolvodno od mostu na lokalni cesti Prevalje – Leše do mostu na državni cesti.

Obstoječe stanje

Osnovni problem obravnavanega odseka struge reke Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka je bilo poplavljanje okoliškega naseljenega območja in dotrajanost obstoječih obrežnih zavarovanj.

Ureditev Meže na območju Prevalj II, pred in po izvedenem ukrepu

Ureditev Meže na območju Prevalj II, pred in po izvedenem ukrepu
Foto: Neven Verdnik, VGP Drava Ptuj d.o.o.

Opis del in ureditev

Skupna dolžina ureditve znaša 1213,00 m.

Odsek 3 v dolžini 273,00 m:
 • Znižanje obstoječega praga iz kamna v betonu in podzidava levoobrežne kamnite zložbe v suho dolžine 13,00 m,
 • Zavarovanje vznožja leve brežine s kamnito zložbo v suho dolžine 45,00 m,
 • Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu v dolžini 132,00 m,
 • Zavarovanje desne brežine s kamnito zložbo v suho dolžine 89,00 m,
 • Utrditev nivelete dna struge z dvema pragovoma iz kamna v betonu in 4,50 m dolgima podslapjema iz kamnite zložbe v suho,
 • Znižanje grobe kamnite drče in podaljšanje podslapja iz kamnite zložbe v suho s tolmunom skupne dolžine 47,50 m.
Odsek 2 v dolžini 314,00 m:
 • Utrditev nivelete dna struge med drčo z dvema lesenima talnima pragovoma in dvema lesenima pragovoma s 5,00 m dolgimi podslapji iz kamnite zložbe v suho.
Odsek 1 v dolžini 626,00 m:
 • Zaščita desne brežine s kamnito zložbo v suho, delno nadvišanje desne brežine, izgradnja zaključnega praga iz kamna v betonu s 5,00 dolgim podslapjem,
 • Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu do iztoka hudournika Gutmanov potok v dolžini 61,00 m,
 • Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu do iztoka hudournika Gutmanov potok do iztoka Leškega potoka v dolžini 473,00 m,
 • Zavarovanje leve brežine s kamnito zložbo v suho dolžine 493,00 m,
 • Izdelava tlakovane poti do struge na levi brežini,
 • Ureditev nivelete dna struge do iztoka Gutmanovega potoka do iztoka Leškega potoka s talnim in petimi stopenjskimi pragovi iz kamna v betonu.

 

Učinki

Sistemska rešitev poplavne problematike.

Ureditev Meže na območju Prevalj II, pred in po izvedenem ukrepu

Ureditev Meže na območju Prevalj II, pred in po izvedenem ukrepu
Foto: Petra Kralj, DRSV in Ljiljana Sušnik

Projektant

HIDROPRO, Inženirske storitve, Zoran Fujs s.p. Ljubljana

Izvajalec

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o., Ptuj

Nadzor

Projekt d.d. Nova Gorica

Deli